info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Tổng Giám đốc – Tạ đình Hùng

Ông Tạ Đình Hùng – Ủy viên Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Ứng dụng Phương Đông đã có nhiều năm học tập, rèn luyện ở các môi trường lớn và đạt được các học vị như: Tiến sĩ viễn thông Công nghệ thông tin Đại học WASEDA (Nhật Bản), Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Bên cạnh đó, ông Tạ Đình Hùng là người có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, điều hành các lĩnh vực về viễn thông, công nghệ thông tin. Nhiều năm nắm giữ các vị trí quan trọng như: Giám đốc Ban Quản lý Dự án VNPT, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển VNPT. Đồng thời, đã tham gia chỉ đạo, nghiên cứu và thực hiện các dự án lớn về viễn thông – công nghệ thông tin như: Các dự án ODA của Nhật, Pháp; dự án 4G/5G; cáp quang; cơ sở dữ liệu; phóng vệ tinh VINASAT 2, smart city, internet cộng đồng