info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Hỗ trợ kỹ thuật Dự án phát triển chuỗi Logistics lạnh thông minh ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và Đông Nam Bộ tại Việt Nam

Thời gian: 12/11/2021 – 12/08/2022

Cơ quan tài trợ: Ủy ban Châu Âu

Địa điểm thực hiện: Một số tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và Đông Nam Bộ như: Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu.

Tóm tắt dự án: Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật để phát triển chuỗi Logistics lạnh thông minh ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và Đông Nam Bộ tai Việt Nam” là dự án nằm trong chuỗi chương trình phát triển nông nghiệp bền vững được hợp tác giữa Ủy ban Châu Âu với một số tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Trong dự án này, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Phương Đông đóng vai trò như là “sợi chỉ đỏ”, “kim chỉ nam”  giúp tư vấn và đề ra các giải pháp, định hướng về công nghệ và kỹ thuật nhằm tạo ra hiệu quả tối ưu trong sự phát triển kinh tế – xã hội nói chung và nông nghiệp ở các tỉnh này nói riêng. Với dự án này chủ yếu tập trung vận dụng và khai thác các thế mạnh của khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng trong việc bảo quản cũng như dự trữ các mặt hàng nông sản ở khu vực này – khu vực chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu.