info@pddc.vn +84 24-3753-0369

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG ĐÔNG (PDIA)

Giới thiệu về PDIA 

 

Viện Nghiên cứu Ứng dụng Phương Đông (PDIA) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn phát triển Phương Đông (PDDC). Viện PDIA là Viện nghiên cứu ngoài công lập, được thành lập nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu thuộc các lĩnh vực tư vấn phát triển và hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học của PDDC. PDIA triển khai các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ ứng dụng, tăng cường hợp tác nghiên cứu liên ngành trong nước và quốc tế, tập trung nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Tăng trưởng xanh, Phát triển Bền vững. Đồng thời, PDIA tích cực thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển cao công nghệ tiên tiến từ các quốc gia phát triển ứng dụng tại Việt Nam, cũng như chuyển giao công nghệ tiên tiến của Việt Nam sang các nước trong khu vực và quốc tế, phù hợp với bối cảnh mới hiện nay.

 

Lĩnh vực Khoa học – Công nghệ

– Nghiên cứu khoa học liên ngành trong phát triển bền vững;

– Dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn; chuyển giao các kết quả nghiên cứu; đào tạo; thông tin khoa học; công nghệ; tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học;

– Hợp tác quốc tế trong phát triển bền vững, ứng dụng KH&CN.

 

Tầm nhìn

– PDIA nghiên cứu khoa học liên ngành trong phát triển bền vững và ứng dụng, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn thích ứng với Biến đổi Khí hậu; Tài nguyên, môi trường, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; Kinh tế tuần hoàn và du lịch bền vững.

– PDIA là một tổ chức nghiên cứu ứng dụng có uy tín, chuyên nghiệp, hiệu quả cao trong nước và quốc tế.

 

Sứ mệnh 

– PDIA góp phần thiết lập, khẳng định vai trò, vị thế và sự đóng góp của khối nghiên cứu khoa học tư nhân Việt Nam ngày càng chuyên sâu, chuyên nghiệp, hiệu quả, bền vững.

– PDIA có sứ mệnh đóng góp vào sự phát triển bền vững Việt Nam và khu vực; kết nối nguồn lực trong nước và quốc tế; chuyển giao khoa học công nghệ; thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, cộng đồng.

 

Giá trị cốt lõi

– Nghiên cứu ứng dụng & Tư vấn Khoa học – Công nghệ tiên tiến, đổi mới, sáng tạo;

– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chuyên sâu, bền vững, hiệu quả cao;

– Mạng lưới nguồn nhân lực khoa học, công nghệ trong nước và quốc tế cao cấp, tận tâm, trách nhiệm, sáng tạo, chia sẻ và thân thiện.

 

Sơ đồ tổ chức