info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Hoạt động Nghiên cứu khoa học và Tư vấn

Thích ứng với Biến đổi khí hậu (AMD) vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh và Bến Tre

Mô hình thử nghiệm Nước từ Gió (Water by Wind – WbW)

Phát triển mô hình Chuỗi giá trị dược liệu gắn với kinh tế rừng bền vững vùng Tây Nguyên