info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Dự án

Thời gian: 12/11/2021 – 12/08/2022 Cơ quan tài trợ: Ủy ban Châu Âu EU Địa điểm thực hiện: Một số tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và Đông Nam Bộ như: Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu. Tóm tắt dự án: Dự án “Hỗ

Hợp phần CMS: Hệ thống quản lý khách hàng, thuộc hợp đồng GD5 – Công nghệ thông tin truyền thông; Dự án Giảm thất thoát nước; tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2011 – 2015 Khách hàng: Tổng

Hợp phần TRA: Chương trình đào tạo và giáo dục thường xuyên, thuộc hợp đồng GD5 – Công nghệ thông tin truyền thông; Dự án Giảm thất thoát nước; tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2011 – 2015

Hợp phần NOC: Hình ảnh công khai thương hiệu và Chương trình nghị sự xã hội liên quan đến trung tâm vận hành mạng, thuộc hợp đồng GD5 – Công nghệ thông tin truyền thông; Dự án Giảm thất thoát nước; tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho