info@pddc.vn +84 24-3753-0369

DỰ ÁN “NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ LÚA GẠO ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, VIỆT NAM” (RRD)

Thời gian: 09/11/2021-31/12/2022

Cơ quan tài trợ: Ban Quản lý Dự án KRC – Hàn Quốc

Địa điểm thực hiện: Xã Đông Quang, Trọng Quang và Xã Liên Hoa, Đông Hưng, Thái Bình

Tóm tắt dự án: Dự án “Nâng cấp chuỗi giá trị lúa gạo Đồng bằng Sông Hồng, Việt Nam” là một trong những dự án mang tính điển hình và có sự hợp tác sâu rộng giữa Viện Nghiên cứu Ứng dụng Phương Đông, Công ty Cổ phần Tư vấn Xanh với Ban Quản lý Dự án KRC – Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cho các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng, nhằm qua đó tạo ra các giá trị gắn kết bền vững trong tương lai. Dự án có mục tiêu, xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển chuỗi giá trị lúa gạo khu vực Đồng bằng sông Hồng; nâng cao năng lực canh tác lúa hiệu quả trong bối cảnh biến đổi khí hậu tới người nông dân, nhằm nâng cao thu nhập và đảm bảo an ninh lương thực; xây dựng thành công mô hình trình diễn canh tác lúa bền vững, giá trị cao tại tỉnh Thái Bình để nhân rộng ra toàn bộ khu vực Đồng bằng sông Hồng

Date: 01/04/2022