info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Thích ứng với Biến đổi khí hậu (AMD) vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh và Bến Tre

Thời gian: 2020 – 2021
Cơ quan tài trợ: IFAD
Địa điểm dự án: tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bến Tre
Nội dung dự án: Hỗ trợ sinh kế bền vững cho 60 xã nghèo, dễ bị tổn thương trong điều kiện biến đổi môi trường tại hai tỉnh Trà Vinh, Bến Tre. Mục tiêu nhằm tăng cường năng lực thích ứng của các cộng đồng, các tổ chức ứng phó với biến đổi khí hậu.


Hình ảnh được ghi từ hiện trường khảo sát của dự án