info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Hội đồng Khoa học

Phó Giáo Sư, Tiến sĩ Nguyễn Danh Sơn – Chủ tịch Hội đồng Khoa học
TS. Kinh tế, chuyên gia cao cấp về Kinh tế, Phát triển bền vững, Chính sách công và Quản lý môi trường
Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Long – Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học
Chuyên gia cao cấp về Kinh tế Phát triển
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Nông nghiệp, Nông thôn – Viện Nghiên cứu Quy hoạch Nông nghiệp Nông thôn

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học
Chuyên gia cao cấp về Kinh tế & Phát triển Bền vững
Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

Phó Giáo Sư, Tiến sĩ Nguyễn Danh Sơn – Chủ tịch Hội đồng Khoa học
TS. Kinh tế, chuyên gia cao cấp về Kinh tế, Phát triển bền vững, Chính sách công và Quản lý môi trường
Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Long – Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học
Chuyên gia cao cấp về Kinh tế Phát triển
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Nông nghiệp, Nông thôn – Viện Nghiên cứu Quy hoạch Nông nghiệp Nông thôn
  
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học
Chuyên gia cao cấp về Kinh tế & Phát triển Bền vững
Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế
  
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Trung Lương – Ủy viên Hội đồng Khoa học
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Trung Lương nguyên là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch – Tổng Cục Du lịch; Ngoài ra, ông còn là chuyên gia cao cấp về Du lịch & Phát triển Bền vững Quốc gia và Vùng Trưởng Ban Du lịch & Phát triển Bền vững.
  
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bế Trung Anh – Ủy viên Hội đồng Khoa học
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bế Trung Anh là Uỷ viên Thường trực Hội đồng dân tộc, Quốc hội khoá XV;
Chuyên gia cao cấp về Xã hội học và Nghiên cứu chính sách, Quản lý tri thức, Thư viện số.
  
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hoàng Hoa – Ủy viên Hội đồng Khoa học
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hoàng Hoa hiện tại là Phó trưởng Bộ môn Quản lý Môi trường – Khoa Môi trường – Đại học Thủy lợi Hà Nội; Chuyên gia cao cấp về Khoa học Môi trường.
  
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng – Ủy viên Hội đồng Khoa học
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng hiện đang là Giảng viên cao cấp Khoa Kế toán Kiểm toán của Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội; Chuyên gia cao cấp về Tài chính & Quản trị Kinh doanh.
  
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Tùng Hoa – Ủy viên Hội đồng Khoa học
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Tùng Hoa nguyên là Trưởng khoa Quản lý Nhà nước của Trường Đào tạo Quản lý – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Chuyên gia cao cấp về Quản lý Tài nguyên thiên nhiên, Vấn đề Giới.
  
Tiến sĩ Lương Thị Thu Hằng – Ủy viên Hội đồng Khoa học
Tiến sĩ Lương Thị Thu Hằng hiện đang đảm nhiệm vai trò là Nhà báo, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc của Ủy ban Dân tộc; Chuyên gia cao cấp về thể chế, chính sách, giới, phát triển bền vững xã hội, phát triển dân tộc thiểu số.
  
Tiến sĩ Đinh Thị Hải Vân – Ủy viên Hội đồng Khoa học
Tiến sĩ Đinh Thị Hải Vân là Giảng viên Bộ môn Quản lý Môi trường, Khoa Môi trường thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
Bà là Tiến sĩ chuyên ngành Biến đổi Khí hậu và Biện pháp thích ứng của Đại học Tổng hợp Tokyo (Nhật Bản); đồng thời, là Chuyên gia cao cấp về Sinh thái Nông nghiệp & Quản lÝ Môi trường.
  
Tiến sĩ Bùi Văn Tuấn- Ủy viên Hội đồng Khoa học
Phó Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và Phát triển Thủ đô, Viện Việt Nam học;
Chuyên gia cao cấp về phát triển xã hội, thể chế.
  
Tiến sĩ Tạ Đình Hùng – Ủy viên Hội đồng Khoa học
Tiến sĩ Tạ Đình Hùng là Chuyên gia cấp cao công nghệ thông tin của Công ty Cổ phần Tư vấn Phát triển Phương Đông. Ông từng là Giám đốc của Ban Quản lý Dự án VNPT, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển VNPT.


Thạc sĩ Lê Thanh Hiếu – Ủy viên Hội đồng Khoa học
Thạc sĩ Lê Thanh Hiếu là Trưởng phòng Quản lý Công nghệ của Sở Khoa học & Công nghệ Thành phố Hà Nội; đồng thời là Chuyên gia cao cấp về Công nghệ sinh học, Vi sinh vật học thực phẩm & Kỹ thuật Hóa học.
  
Thạc sĩ Trần Văn Ngọt – Ủy viên Hội đồng Khoa học
Thạc sĩ Trần Văn Ngọt là Kỹ sư chuyên ngành thủy điện, thủy công; Ông là Thạc sĩ kinh tế của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ngoài ra, ông còn là Chuyên gia cao cấp về Thủy điện, Năng lượng & Công nghiệp.
  
Thạc sĩ Nguyễn Hải Linh- Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng Khoa học
Bà Nguyễn Hải Linh là Thạc sĩ chuyên ngành quản lý, giám sát hệ sinh thái môi trường tại Cộng hoà Pháp; Tốt nghiệp chuyên ngành Sinh học bảo tồn tại Trường Đại học Bourgogne Franche – Comté, Cộng hòa Pháp.
  
Thạc sĩ Nguyễn Minh Thúy – Ủy viên Hội đồng Khoa học
Bà Nguyễn Minh Thúy tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng của Viện Khoa học & Kỹ thuật Môi trường; Bà là Thạc sĩ Chuyên ngành Khoa học Phát triển và Biến đổi Khí hậu của Trường Đại học East Anglia, Anh Quốc.
Bà có nhiều kinh nghiệm trong quản lý dự án, tư vấn dự án nước sạch vệ sinh môi trường, kỹ thuật môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.