info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Giới thiệu

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Tư vấn Phát triển Phương Đông (Phuong Dong Development Consulting JSC – PDDC)

Được thành lập năm 2017, Công ty Cổ phần Tư vấn Phát triển Phương Đông (PDDC) là doanh nghiệp chuyên cung  cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

– Phát triển kinh tế, xã hội;

– Quy hoạch phát triển vùng, quy hoạch phát triển đô thị;

– Phát triển nông, lâm nghiệp, nông thôn;

– Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn;

– Tài nguyên môi trường, quản lý thiên tai và biến đổi khí hậu;

– Thể chế, chính sách quản trị doanh nghiệp;

– Kinh tế, tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp;

– Truyền thông, xây dựng và quảng bá thương hiệu;

– Phát triển cộng đồng.

 

Tầm nhìn

Trong chiến lược phát triển lâu dài của Công ty, PDDC hướng tới mục tiêu trở thành một trong những Doanh nghiệp  hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ liên quan đến tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho những dự án phát triển tại Việt  Nam và các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.

Thông qua hoạt động này, PDDC mong muốn sẽ góp phần đề ra các giải pháp mang tính tiến bộ cũng như thúc đẩy  nhanh quá chuyển giao công nghệ hay việc ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ vào trong những lĩnh vực  như: kinh tế, xã hội, môi trường,…. Từ đó, góp phần tạo ra các trị trong chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam  giai đoạn 2020 – 2030, tầm nhìn đến 2050.

 

Sứ mệnh

PDDC xây dựng và cung cấp các giải pháp phát triển thông qua các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, các hoạt động  nghiên cứu, thiết kế kỹ thuật, đào tạo và chuyển giao công nghệ nhằm đáp ứng các yêu cầu khác nhau của khách  hàng trong một dự án. PDDC thực hiện các hoạt động hỗ trợ cộng đồng thông qua các dự án can thiệp và cung cấp  các chương trình đào tạo, truyền thông nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng một cách có hiệu quả vào các  hoạt động phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của Việt Nam và khu vực.

PDDC ưu tiên tập trung nguồn lực cho các hoạt động tư vấn và xây dựng giải pháp phát triển đô thị xanh, phát triển  năng lượng sạch, quy hoạch bảo vệ môi trường, phát triển du lịch sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các hoạt  động này nhằm góp phần thúc đẩy các mục tiêu về tăng trưởng bền vững kết hợp với bảo vệ tài nguyên, môi trường  sinh thái của Việt Nam và khu vực.

 

Giá trị cốt lõi và phương châm hoạt động

PDDC luôn luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của các mục tiêu chiến lược mà Công ty đã và đang theo đuổi. Trên cơ  sở đó xác định cụ thể các kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, từng bước xây dựng, phát triển PDDC  thành một tổ chức lớn mạnh. Một trong những mục tiêu chiến lược mà PDDC đang quyết tâm thực hiện là xây dựng  một hình ảnh thương hiệu uy tín, bền vững dựa trên cam kết chất lượng dịch vụ hiệu quả cao với sự phục vụ chuyên  nghiệp dành cho khách hàng và đối tác.

 

Khách hàng mục tiêu

PDDC xác định lĩnh vực chiến lược và khách hàng mục tiêu gồm: Các dự án phát triển đô thị thông minh; phát triển đô  thị xanh; dự án quy hoạch và phát triển du lịch sinh thái. Đặc biệt là các dự án bảo vệ môi trường, quản lý rủi ro thiên  tai và thích ứng biến đổi khí hậu sử dụng vốn tài trợ hoặc vốn vay từ các cơ quan/ tổ chức tín dụng phát triển quốc tế,  và các nguồn vốn khác từ ngân sách nhà nước và khối tư nhân trong và ngoài nước.

PDDC có chiến lược hợp tác chặt chẽ với các đối tác Tư vấn quốc tế và trong nước nhằm cung cấp giải pháp kỹ thuật  hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt động. PDDC có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu về kinh tế, văn hoá, xã hội và  môi trường tại vùng/địa phương của Việt Nam.

PDDC luôn luôn tự tin là đối tác tin cậy của các nhà đầu tư quốc tế, trong nước muốn triển khai các dự án tại Việt Nam  qua kinh nghiệm, sự am hiểu luật pháp, thể chế và khả năng cung cấp nhân lực chất lượng cao thuộc các lĩnh vực đòi  hỏi chuyên ngành sâu.

 

Sơ đồ Tổ chức