info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Phát triển mô hình Chuỗi giá trị dược liệu gắn với kinh tế rừng bền vững vùng Tây Nguyên

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tân Thành Holding
Địa điểm thực hiện đề án: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng
Đơn vị tư vấn: Viện Kinh tế Xanh, Viện PDIA, Viện Kinh tế Việt Nam
Nội dung đề án:

Phát triển tiềm năng dược liệu tại khu vực Tây Nguyên.
Tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên.
Tăng độ che phủ cho rừng khu vực Tây Nguyên thông qua việc phát triển kinh tế dược liệu và kinh tế rừng.
Triển khai đề án thí điểm mô hình chuỗi giá trị dược liệu gắn với kinh tế rừng bền vững vùng Tây Nguyên.

Đại diện của PDDC tham dự cuộc họp ở Tân Mai – Lâm Đồng