info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Dự án L2754_Hợp phần CMS

Hợp phần CMS: Hệ thống quản lý khách hàng, thuộc hợp đồng GD5 – Công nghệ thông tin truyền thông; Dự án Giảm thất thoát nước; tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2011 – 2015

Khách hàng: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Nguồn vốn: Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)

Thực hiện: 11/2017 – 12/2019

Tóm tắt dự án:

 • Tư vấn về quy trình quản lý dịch vụ khách hàng:
  – Xác định các quy trình công việc được thực hiện trong trung tâm khách hàng
  – Thiết kế, phương tiện truyền thông cho hoạt động chăm sóc khách hàng
  – Thiết kế công cụ CMS quản lý luồng công việc
 • Xác định các quy trình liên quan đến nguồn nhân lực trong trung tâm khách hàng:
  – Xác định tiêu chí lựa chọn và các quy trình tuyển dụng
  – Xác định hình thức mua bán, các chính sách về nhân lực được áp dụng
  – Xác định kế hoạch đào tạo nhân viên trong trung tâm khách hàng
  – Xác định kế hoạch truyền thông nội bộ cho nhân viên của trung tâm khách hàng.
 • Xác định kế hoạch chất lượng về dịch vụ được cung cấp:
  – Kế hoạch quản lý chất lượng nội bộ
  – Kế hoạch chất lượng được cung cấp (giám sát chất lượng…)

 

Ảnh: Hội thảo làm rõ mô hình CMS tại SAWACO do Nhà thầu Clexpout – Ksystem và PDDC thực hiện