info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Dự án L2754 – Hợp phần CMS

Hợp phần CMS: Hệ thống quản lý khách hàng, thuộc hợp đồng GD5 – Công nghệ thông tin truyền thông; Dự án Giảm thất thoát nước; tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2011 – 2015

Khách hàng: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Nguồn vốn: Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)

Thực hiện: 11/2017 – 12/2019

Tóm tắt dự án:

a. Tư vấn về quy trình quản lý dịch vụ khách hàng:

– Xác định các quy trình công việc được thực hiện trong trung tâm khách hàng.

– Thiết kế, phương tiện truyền thông cho hoạt động chăm sóc khách hàng.

– Thiết kế công cụ CMS quản lý luồng công việc.

b. Xác định các quy trình liên quan đến nguồn nhân lực trong trung tâm khách hàng:

– Xác định tiêu chí lựa chọn và các quy trình tuyển dụng.

– Xác định hình thức mua bán, các chính sách về nhân lực được áp dụng.

– Xác định kế hoạch đào tạo nhân viên trong trung tâm khách hàng.

– Xác định kế hoạch truyền thông nội bộ cho nhân viên của trung tâm khách hàng.

c. Xác định kế hoạch chất lượng về dịch vụ được cung cấp:

– Kế hoạch quản lý chất lượng nội bộ.

– Kế hoạch chất lượng được cung cấp (giám sát chất lượng…).

Ảnh: Hội thảo làm rõ mô hình CMS tại SAWACO do Nhà thầu Clexpout – Ksystem và PDDC thực hiện