info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Dự án Phát triển các Đô thị loại hai Xanh

Ngày 31 tháng 10 năm 2017, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã phê duyệt khoản tín dụng 170 triệu USD để giúp Việt Nam cải tạo cơ sở hạ tầng đô thị và ứng phó biến đổi khí hậu thông qua dự án Phát triển các Đô thị loại hai Xanh. Dự án được thực hiện trong 5 năm tại các tỉnh: Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế.

Mục tiêu Dự án nhằm cải thiện và mở rộng mạng lưới giao thông, từng bước hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng đô thị; đồng thời tạo động lực cho phát triển đô thị, thúc đẩy phát triển kinh doanh thương mại dịch vụ và khai thác tiềm năng du lịch, tạo công ăn việc làm tăng thêm thu nhập cho người dân địa phương; cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao cảnh quan môi trường đô thị qua đó nâng cao sức khỏe, chất lượng sống cho khoảng 116.000 hộ gia đình hưởng lợi tại các tỉnh tham gia Dự án.