info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Hội thảo Đề xuất cải tiến Quy trình kinh doanh mới của SAWACO

Trong khuôn khổ hợp phần Tái lập quy trình kinh doanh (BPR) thuộc dự án Giảm thất thoát nước; tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2011 – 2015 (dự án ADB Loan 2754-VIE), ngày 2/8/2018, tại Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO), Công ty Cổ phần Tư vấn Phát triển Phương Đông phối hợp cùng nhà thầu chính PYRENALIA (Tây Ban Nha) tổ chức hội thảo về Đề xuất cải tiến Quy trình kinh doanh mới của SAWACO với sự tham gia của ông Võ Quang Hiển – Giám đốc Ban QLDA ADB của SAWACO và lãnh đạo các Phòng/ Ban của SAWACO.

Các nội dung chính được Tư vấn BPR trình bày tại Hội thảo gồm:

  1. Quy trình kinh doanh hiện trạng của SAWACO: Từ kết quả nghiên cứu và đánh giá Quy trình hiện trạng của SAWACO, Tư vấn BPR đã phân tích và mô hình hóa bằng sơ đồ các quy trình hoạt động của các Phòng/Ban, chỉ ra những bất cập trong quy trình hiện tại SAWACO đang vận hành.
  2. Đề xuất sơ đồ Quy trình kinh doanh mới: Từ Mục tiêu của Dự án, Nhóm chuyên gia tư vấn BPR (Tư vấn quốc tế Tây Ban Nha và Việt Nam), Tư vấn BPR đã đề xuất một Sơ đồ quy trình mới được phân bổ theo các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và phát triển của SAWACO. Sơ đồ quy trình mới này đã được đề xuất trên kinh nghiệm quốc tế và thực trạng SAWACO, bao gồm mô hình đã được các nước trên thế giới áp dụng thực hiện hiệu quả, đặc biệt đối với các công ty công ích ngành nước.
  3. Chỉ số đánh giá hiệu suất chính (KPIs) cho các Quy trình cải tiến: Tư vấn BPR đề xuất các chỉ số KPIs cho mỗi Quy trình cải tiến của SAWACO và mô hình Thẻ điểm Cân bằng (BSC) cho các Quy trình này.

Tiếp theo phần trình bày của Tư vấn, rất nhiều ý kiến của đại diện các Phòng/Ban trao đổi về các nội dung trên, bao gồm:

  • Sơ đồ quy trình, mô hình cải tiến của Tư vấn BPR đưa ra là hoàn hảo, phù hợp với định hướng phát triển của SAWACO. Bên cạnh đó, để việc cải tiến quy trình đạt hiệu quả, không gây xáo trộn hoạt động sản xuất của SAWACO, lãnh đạo các Phòng/ Ban của SAWACO cũng lưu ý Tư vấn BPR cần:

+ Đề xuất lộ trình thực hiện cải tiến các quy trình.

+ Lựa chọn 1 số quy trình cốt lõi gắn với hoạt động của SAWACO để thực hiện cải tiến.

+ Đề xuất và lượng hóa các chỉ số KPIs chính đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp cấp nước cho các quy trình cải tiến, có sự tham khảo tới mục tiêu của dự án và công ty cấp nước lớn trên thế giới.

+ Nên đề xuất 5-7 KPIs chính liên quan đến mục tiêu phát triển của ngành nước và SAWACO, trong mỗi KPIs chính có một số các KPIs phụ.

  • Kết thúc Hội thảo, đại diện Lãnh đạo SAWACO yêu cầu Tư vấn BPR tiếp thu các ý kiến tham luận tại Hội thảo và tiếp tục nghiên cứu bổ sung các mô hình tiên tiến trên thế giới để đưa ra được phương án đề xuất cải tiến mô hình kinh doanh mới hiệu quả, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Góp phần đưa chất lượng dịch vụ của SAWACO hướng đến mục tiêu đạt chuẩn (ISO) quản lý chất lượng quốc tế ngành nước.
  • Một số hình ảnh tại hội thảo: