info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Tùng Hoa – Chuyên gia Lâm nghiệp

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Tùng Hoa là Chuyên gia cao cấp về lĩnh vực Lâm nghiệm thuộc công ty cổ phần tư vấn Phát triển Phương Đông, bà là Nguyên Trưởng khoa Quản lý Nhà nước – Trường Đào tạo Quản lý – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn