info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Phó Tổng Giám đốc – Nguyễn Thị Hồng Hải

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hồng Hải đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ về Phát triển bền vững tại Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2016 và hoàn thành các khóa đào tạo về môi trường và xã hội của các chuyên gia quốc tế của Ngân hàng thế giới.

Bằng những kinh nghiệm chuyên môn sâu, khả năng phân tích, đánh giá vấn đề, xử lý số liệu, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hồng Hải đã trực tiếp tham gia nghiên cứu, điều phối, quản lý các dự án liên quan đến cấp, thoát nước và bảo vệ môi trường, nâng cấp đô thị, các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, biến đổi khí hậu, đánh giá tính dễ bị tổn thương và rủi ro khí hậu tại Việt Nam với vai trò chuyên gia gia tư vấn kỹ thuật, quản lý dự án và lập kế hoạch tài chính,… Các dự án Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hồng Hải tham gia là những dự án có quy mô lớn và sử dụng vốn đầu tư trong và ngoài nước như nguồn vốn của WB, ADB, IFAD, và nguồn tài trợ từ các định chế, tổ chức tín dụng khác tại Việt Nam và quốc tế.