info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Bộ phận Quản lý Dự án

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Tùng Hoa Chuyên gia Lâm nghiệp

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Tùng Hoa là Chuyên gia cao cấp về lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc Công ty Cổ phần tư vấn Phát triển Phương Đông, PGS.TS Tùng Hoa là Nguyên Trưởng khoa Quản lý Nhà nước – Trường Đào tạo Quản lý – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

Nguyễn Văn Ba

Chuyên gia Công nghệ thông tin