info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Bộ phận Hành chính – Kế toán

Nguyễn Thị Hoài Thu

Kế toán

Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính – Kế toán, Trường Cao đẳng Du lịch Thương mại Hải Dương.

Nguyễn Văn Ba

Hành chính

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội