info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Bộ phận Hành chính – Kế toán

Hoàng Thị Hải Yến

Kế toán

Cử nhân Tài chính ngân hàng.

Nguyễn Văn Ba

Hành chính – Nhân sự

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp – Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội