info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Minh Đức – Chuyên gia BPR và KPI

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Minh Đức hoàn thành chương trình tiến sĩ chuyên ngành Pháp luật Nhà nước và Hiến pháp tại Học viện Nhà nước và Pháp luật năm 2013 sau khi đã lấy bằng Thạc sĩ ngành Luật Nhà nước và Hiến pháp – Trường Đại học Luật Quốc gia Hà Nội năm 2006 và bằng Cử nhân Luật Kinh tế – Đại học Luật quốc gia Hà Nội năm 1997.

Với tư duy logic và khả năng phân tích vấn đề thấu đáo của một người hoạt động trong lĩnh vực luật pháp, cùng với khả năng trình bày xuất sắc của một người đã có nhiều năm làm công tác giảng dạy, PGS.TS Đặng Minh Đức đã trở thành một thành viên quan trọng trong các dự án mà PDDC đã và đang thực hiện. Từ khi gia nhập đội ngũ chuyên gia tư vấn của PDDC, PGS.TS Đặng Minh Đức đã có những đóng góp tích cực cho các hoạt động tư vấn mà PDDC thực hiện với kết quả đầu ra đáp ứng yêu cầu cao nhất từ phía khách hàng và sự đánh giá cao dành cho Công ty từ các bên tham gia dự án.

Từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau tại Viện Nghiên cứu Âu châu – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam như Nghiên cứu viên kiêm Phó phòng chuyên môn, Phó Tổng biên tập và Trưởng phòng Nghiên cứu chính trị Âu châu, và gần đây đảm nhiệm vai trò Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Âu châu, PGS.TS Đặng Minh Đức đã có cơ hội tham gia rất nhiều các công trình, dự án nghiên cứu và các ấn phẩm có uy tín, trong đó phải kể đến “Bảo hiểm nông nghiệp cho cây cà phê Việt Nam – những vấn đề đặt ra và phân tích sự cần thiết của áp dụng bảo hiểm nông nghiệp” đăng trên Tạp chí Quốc tế về Kinh tế, Thương mại và Quản trị (International Journal of Economics, Commerce and Management, UK; Vol.III, Issue 4 April 2015); ấn phẩm The European Union Competition policy in the new context” – Nhà xuất bản Encyclopeadia ấn hành năm 2010 do PGS.TS Đặng Minh Đức là tác giả chính; và đặc biệt là Hợp phần BPR – Phân tích và tái cấu trúc quy trình kinh doanh – Dự án cải thiện cấp nước SAWACO sử dụng vốn vay ADB, tham gia với vai trò Trưởng nhóm Tư vấn – Chuyên gia KPI (đây là dự án PDDC đang thực hiện cùng với Công ty Tư vấn Pyrenalia International).