info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Nguyễn Thị Xuân Nương – Chuyên gia Quản trị Nhân sự

Nguyễn Thị Xuân Nương tốt nghiệp chương trình Kỹ sư Môi trường, Đại học Dân lập Văn Lang năm 2006. Tiếp theo, vào năm 2010, chị hoàn thành chương trình Cử nhân Kinh tế của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Để theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực đào tạo và quản trị nhân lực mà chị yêu thích, ngoài hai chuyên ngành đã hoàn thành, Xuân Nương quyết định theo học một số chương trình đào tạo ngắn hạn như Trưởng phòng Nhân sự (CHRO) do Viện Quản lý Pace tổ chức vào năm 2014; Chứng chỉ về TOT và Chứng chỉ Chỉ tiêu hiệu suất chính (KPI) do phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức; Chứng chỉ Quản lý Dự án cơ bản do Viện Quản lý tài chính và Công nghệ thông tin tổ chức năm 2013.

Trong thời gian hoạt động của mình, chị đã được giao nắm giữ các vị trí chủ chốt như Quản lý Nhân sự, Chuyên viên đào tạo kiêm Quản trị Nhân sự cho các công ty cổ phần và tập đoàn lớn. Về lĩnh vực đào tạo, Xuân Nương thường chịu trách nhiệm lập kế hoạch và quản lý các hoạt động đào tạo; thiết lập các chính sách, thủ tục và tổ chức các khóa đào tạo; theo dõi và đánh giá các hoạt động đào tạo; xây dựng các chương trình đào tạo đảm bảo các hoạt động đào tạo phù hợp với chính sách của công ty. Về lĩnh vực quản trị nhân sự, Xuân Nương thường được giao phụ trách thực hiện các hoạt động thiết lập và giám sát các chiến lược, kế hoạch và chính sách nhân sự; đề xuất và phát triển sơ đồ tổ chức; khởi tạo và duy trì hệ thống mô tả công việc cho tất cả các phòng ban và xây dựng chức danh công việc; đề xuất và tiến hành chương trình thu nhận tài năng; đề xuất và thực hiện mức lương, phúc lợi và khen thưởng của nhân viên. Đây cũng là những kỹ năng mà chị được đánh giá cao trong công việc.

Được hội tụ cả kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo bài bản bên cạnh nhiều kỹ năng mềm được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn của bản thân, Xuân Nương luôn đảm bảo các yêu cầu đầu ra của công việc được hoàn thành đúng hạn với chất lượng chuyên môn cao nhất, đặc biệt trong các sản phẩm báo cáo về tư vấn quản trị nguồn nhân lực, tư vấn về chính sách phát triển nhân lực và xây dựng các vị trí công việc cho các doanh nghiệp (cả khối tư nhân và Nhà nước) của các dự án đào tạo mà PDDC thực hiện gần đây.