info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Thạc sĩ Nguyễn Võ Minh Hùng – Chuyên gia cao cấp về ISO và Quản lý Kinh doanh

Thạc sĩ Nguyễn Võ Minh Hùng nhận bằng cử nhân Kỹ sư Cơ khí – Hệ thống Công nghiệp của Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và bằng Thạc sĩ Triết học về Nghiên cứu Tương lai của Đại học Kinh doanh Stellenbosch. Anh cũng là nhà quản lý được chứng nhận về chất lượng và khả năng tổ chức xuất sắc tại Hiệp hội Chất lượng Hoa Kỳ (Hoa Kỳ) và thành viên kỹ thuật của Tổ chức An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (Anh Quốc). Thạc sĩ Minh Hùng tham gia các dự án của PDDC với vai trò là chuyên gia Tư vấn cấp cao về ISO và BPR.

Thạc sĩ Minh Hùng từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Phát triển cung ứng, phụ trách hoạt động tìm nguồn cung ứng tại châu Á và Đông Nam Á cho tập đoàn Walmart. Anh đã tham gia vào chương trình Responsible Sourcing Academy, hỗ trợ nhà cung cấp, tăng cường sự tham gia của các bên liên quan và lập báo cáo sự cố. Trước khi gia nhập tập đoàn Walmart, anh đã hoàn thành một số vai trò quản lý và điều hành tập trung vào chất lượng, phát triển bền vững và tuân thủ tại nhiều công ty quốc tế như Conforama (FR) và Bilfinger (DE). Thạc sĩ Minh Hùng luôn thể hiện các cam kết tích cực về quyền con người và bảo vệ môi trường trong hoạt động nghề nghiệp của mình.

Về kỹ thuật, Thạc sĩ Minh Hùng có hơn 10 năm kinh nghiệm về quản lý chất lượng, sức khỏe, an toàn, môi trường, phân tích và tái cấu trúc quy trình kinh doanh (BPR). Anh có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về ISO, EN, ASTM, ASME, JIS,… được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Với vai trò là kiểm toán viên chính về ISO 9001, ISO 14001, OHSAS, ISO / IEC 27001, ISO 22001, ISO 50001, Chứng nhận sản phẩm (CE, UL) và Quản lý phòng thí nghiệm (ISO/ IEC 17025), Thạc sĩ Minh Hùng đã thực hiện hơn 300 lần kiểm tra trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, anh có khả năng thiết lập các chiến lược và mục tiêu cũng như theo dõi và đo lường năng lực thực hiện của các đội chuyên trách, dự án và công ty.