info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 18/6/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính Phủ về Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với Biến đổi khí hậu.

Chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu của Quyết định số 417/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, từ nay đến năm 2020, các bộ, ngành, địa phương dồn sức tập trung cho các dự án đê biển, đê sông bị sạt lở ở các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, đồng thời triển khai ngay các dự án hạ tầng cấp bách và thí điểm các mô hình chuyển đổi kinh tế.

Từ năm 2021 đến năm 2030, toàn vùng ĐBSCL sẽ tập trung xúc tiến những dự án, nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản đòi hỏi những nguồn kinh phí lớn; duy trì và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành, điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường vùng ĐBSCL; triển khai thực hiện các mô hình kinh tế hợp lý đã thí điểm thành công; tiếp tục đầu tư và phát triển hạ tầng, phát triển và huy động nguồn lực.

Từ năm 2031 đến năm 2050, sẽ tập trung điều chỉnh bổ sung các mục tiêu, hạng mục cho phù hợp để xây dựng ĐBSCL đến năm 2050 trở thành vùng nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, kết hợp với dịch vụ, du lịch sinh thái; có trình độ phát triển khá so với cả nước về tổ chức xã hội, kinh tế và mạng lưới hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, thích ứng với điều kiện tài nguyên nước và an toàn trước thiên tai.