info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Tin tức

Hoàng Thị Hải Yến Kế toán Cử nhân Tài chính ngân hàng. Nguyễn Văn Ba Hành chính – Nhân sự Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp – Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội

01/04/2022

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Tùng Hoa Chuyên gia Lâm nghiệp Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Tùng Hoa là Chuyên gia cao cấp về lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc Công ty Cổ phần tư vấn Phát triển Phương Đông, PGS.TS Tùng Hoa là Nguyên Trưởng khoa Quản lý Nhà nước – Trường Đào

12/09/2021

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hồng Hải đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ về Phát triển bền vững tại Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2016 và hoàn thành các khóa đào tạo về môi trường và xã hội của các chuyên gia quốc tế của Ngân hàng thế giới. Bằng

03/08/2018

Nguyễn Thị Xuân Nương tốt nghiệp chương trình Kỹ sư Môi trường, Đại học Dân lập Văn Lang năm 2006. Tiếp theo, vào năm 2010, chị hoàn thành chương trình Cử nhân Kinh tế của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Để theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực đào tạo và quản

03/08/2018

Nguyễn Mạnh Hà Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Hà đã có nhiều năm làm việc và hợp tác với nhiều tổ chức và doanh nghiệp khác nhau bao gồm NGO Quốc tế tại Việt Nam, các Công ty tư vấn, Công ty thương mại và phát triển công nghệ trong nước và

17/12/2017