info@pddc.vn +84 24-3753-0369

Tin tức

  Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Tùng Hoa Chuyên gia Lâm nghiệp Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Tùng Hoa là Chuyên gia cao cấp về lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc Công ty Cổ phần tư vấn Phát triển Phương Đông, PGS.TS Tùng Hoa là Nguyên Trưởng khoa Quản lý Nhà nước – Trường

12/09/2021

PTGĐ Nguyễn Thị Hồng Hải đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ về Phát triển bền vững tại Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2016 và hoàn thành các khóa đào tạo về môi trường và xã hội của các chuyên gia quốc tế của Ngân hàng thế giới.   Bằng những kinh

03/08/2018

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Minh Đức hoàn thành chương trình tiến sĩ chuyên ngành Pháp luật Nhà nước và Hiến pháp tại Học viện Nhà nước và Pháp luật năm 2013 sau khi đã lấy bằng Thạc sĩ ngành Luật Nhà nước và Hiến pháp – Trường Đại học Luật Quốc gia Hà

03/08/2018

Xuân Nương tốt nghiệp chương trình Kỹ sư Môi trường, Đại học Dân lập Văn Lang năm 2006. Tiếp theo, vào năm 2010, chị hoàn thành chương trình Cử nhân Kinh tế của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Để theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực đào tạo và quản trị nhân lực

03/08/2018

      Vũ Thị Hải Yến Kế toán trưởng Cử nhân Kế toán Tổng hợp             Nguyễn Thị Việt Hà Hành chính – Nhân sự Cử nhân Chuyên ngành Lưu trữ học             Nguyễn Văn Ba Hành chính – Nhân sự Tốt nghiệp Đại

03/08/2018

TGĐ Nguyễn Mạnh Hà đã có nhiều năm làm việc và hợp tác với nhiều tổ chức và doanh nghiệp khác nhau bao gồm NGO Quốc tế tại Việt Nam, các Công ty tư vấn, Công ty thương mại và phát triển công nghệ trong nước và Quốc tế. TGĐ Mạnh Hà cũng từng làm

17/12/2017